Saturday, January 23, 2010

Manusia dan Jin Kejadian Penuh HikmahPertanyaan yang selalu keluar dalam benak otak kita dan terus menerus memerlukan jawapan kita ialah kenapa Allah menciptakan manusia? Apakah hikmah disebalik kejadian manusia? Serta apa pulak tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini?

Pertanyaan ini telah memeningkan akal manusia dalam menjawabnya, tidak kira dalam kalangan cendikiawan, orang-orang yang genius, pelajar di bawah mereka, khususnya ketika mereka menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan ilmu kalam dan falsafah yang bersandarkan kepada akal mereka. Pokoknya taklah semua akal itu ada dalam kepeningan, kecuali akal-akal yang disinari dengan wahyu Allah, berpetunjuk dengan petunjuk-Nya, serta mengikuti Rasulullah S.A.W. Itulah akal yang akan mengetahui jawapan dari pertanyaan ini.

Kat sini kita boleh tahu yang akal itu tak mungkin boleh bersendirian untuk mengetahui aqidah, kerana aqidah itu ilmu yang berkaitan dengan hal-hal ghaib. Dalam hal-hal yang ghaib ini, jika akal ini berbicara tentangnya tanpa bersumberkan dari wahyu, maka ianya akan sesat. Kita manusia hanya mampu memikirkan sesuatu hal jika ianya masih dalam lingkungan pancaindera kita sahaja, sebagai contoh kita melihat bangunan dengan mata, jadi kita dapatlah memikirkan bagaimana manusia membina bangunan tersebut, dan sekiranya sesuatu perkara itu telah pun keluar dari jangkauan otak kita maka rujukan yang terbaik itu adalah Al-quran dan Hadith dari Rasullullah...

ALLAH S.W.T berfirman :
“Dan apakah orang yang sudah mati, dan kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya tersebut dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gelita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya? Demikianlah Kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan “
(Surah Al-An’am ayat 122).Mungkin jugak akal itu berfikiran dengan apa yang dia lihat dan yang dia dengar, bahawa Tuhannya, penciptanya dan memberi rezeki kepadanya adalah Allah Al-Wahid, Al-Ahad, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, ALLAH S.W.T berfirman :

“ Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka, berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka apakah mereka tidak mendengarkan dan memperhatikan. Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahawasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat dimakan binatang-binatang ternakkan mereka dan mereka sendiri . Maka apakah mereka tidak memperhatiakan ?”
(Surah As-Sajadah ayat 26-27).

Kalau kita dah tahu bahawa akal itu tidak boleh bersendirian untuk mengetahui hikmah penciptaan manusia dan jin, maka wajib bagi kita untuk mempelajari hikmah diciptakannya manusia dan jin dari Al-Quran yang tidak ada kebathilan di dalamnya. ALLAH S.W.T menjelaskan dalam Al-Quran hikmah diciptakannya jin dan manusia dalam firman-Nya :

“Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku”
(Surah Adz-Dzariyat ayat 56).

Di dalam ayat ini ALLAH S.W.T menyatakan bahawa diciptakan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah. Maka ibadah itulah hikmah diciptakannya manusia dan jin, dan juga kerananyalah ALLAH menciptakan LANGIT, BUMI, DUNIA, AKHIRAT, SYURGA dan NERAKA. Oleh kerana itu juga ALLAH menurunkan Nabi dan Rasul serta kitab-kitab untuk menjelaskan antara yang halal dan yang haram, dan untuk menguji kita siapa yang paling baik amalannya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah :

“ (Dia-lah) yang menjadikan kematian dan kehidupan, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalannya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
(Surah Al-Mulk ayat 2).

ALLAH S.W.T menciptakan hamba-hambaNya dan mengeluarkan mereka ke dunia ini. Lalu mengkhabarkan kepada mereka bahawa mereka akan berpindah ke alam lain. ALLAH memerintahkan mereka serta melarang mereka dan menguji mereka dengan berbagai macam syahwat yang menentang perintah serta laranganNya. Maka barang siapa yang tunduk kepada perintah Allah, Allah akan memberikan balasan yang terbaik kepadanya di AKHIRAT, dan barang siapa yang cenderung mengikut hawa nafsunya dan membuang perintah-perintah ALLAH serta melakukan laranganNya, maka baginya adalah sejelek-jelek balasan. (Lihat Tafsir As-Saadi Juz 5 hal. 429).Kejadian seluruh hamba itu adalah untuk ibadah, akan tetapi di antara mereka ada yang diciptakan untuk ibadah tanpa mendapatkan ujian, seperti malaikat, sehinggakan ibadah itu merupakan tabiat mereka dan mereka tak inginkan selainnya. ALLAH S.W.T berkata tentang mereka :

“ Maha Suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang di muliakan. Mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka malaikat dan yang dibelakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diredhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati kerana takut kepadaNya.”
(Surah Al-Anbiya’ ayat 26-28).

Diantara hamba Allah ni ada yang diciptakan untuk ibadah disertai ujian kepada mereka, seperti jin dan manusia. Mereka di uji dengan berbagai macam syahwat ataupun kesenangan seperti syahwat makanan, syahwat minuman, syahwat nikah, syahwat menguasai dan lain-lain.

Sebagaimana pula mereka diuji dengan teman-teman yang buruk perangai serta keracunan pemahaman yang diterima oleh hati-hati mereka. Ujian yang lebih besar lagi adalah syaitan yang sentiasa mengintai sejak Adam dihalau dari syurga, untuk menyesatkan anak cucu Adam dan menjatuhkan mereka ke dalam kekufuran, kesyirikan, kefasikan serta kemaksiatan. Oleh sebab itu, ibadah yang merupakan kewajiban mereka itu ada ujian-ujiannya contohnya bisikan2 yang mengajak mereka berlaku kemungkaran. Maka barangsiapa yang menjawab seruan-seruan tersebut serta taat kepada syaitan, maka dia termasuk orang-orang yang menyimpang yang berhak untuk dimasukkan ke NERAKA jahanam, sebagai mana yang difirmankan oleh ALLAH S.W.T :

“ Allah berfirman : “Maka yang benar (adalah sumpah-Ku) dan hanya kebenaran itulah yang Kukatakan. Sesungguhnya Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semuanya.” (Surah Shaad ayat 84-85).

Sebaliknya bagi mereka2 yang taat kepada perintah ALLAH dan mengikuti segala ajaran yang telah disampaikan oleh RASULLULLAH S.A.W, maka selayaknya bagi mereka ganjaran SYURGA di AKHIRAT kelak.

Akan tetapi tujuan yang akan dicapai manusia dalam amalan-amalan itu berbeza sesuai dengan pengetahuannya serta aqidah mereka. Di antara mereka ada yang mengenal Tuhannya dan mengetahui haq Allah atasnya, dan dia beriman akan bertemunya dia dengan ALLAH di AKHIRAT, serta dia mengetahui dunia ini hanyalah tempat persinggahan untuk menuju AKHIRAT, lalu dia mengambil apa-apa yang berguna baginya untuk dijadikan bekal yang akan dibawanya untuk mencapai keredhaan ALLAH dan SYURGANYA, maka itulah tujuan hidup yang akan dicapai dengan usahanya.

Diantara mereka jugak ada yang tak tahu menahu hal tersebut, tidak mengenali Tuhannya, tidak mengenal haq Nya, serta tidak beriman terhadap pertemuannya dengan ALLAH di AKHIRAT, bahkan dia menyangka bahawa dunia dan kelazatannya serta kehidupannya adalah sebagai tujuannya, maka dia berusaha untuk semata-mata mencari dunia, menghabiskan waktu dan umurnya untuk mengumpulkan harta, maka dunia menjadi tujuan akhir segala aktivitinya.

ALLAH S.W.T menyatakan tentang dua golongan manusia tersebut dalam ayat-Nya :

“Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan (tidak percaya akan) pertemuan dengan Kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami, mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang mereka selalu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka kerana keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam syurga yang penuh kenikmatan. Doa mereka di dalamnya ialah : “Salam”. Dan penutup doa mereka ialah : “Alhamdulilaahi Rabbil ‘aalamin”. (Surah. Yunus ayat 7-10).Sudah terbukti kat sini bahawa tujuan yang akan dicapai oleh setiap hamba itu adalah berbeza sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya dari keimanan dan kekufuran. Maka mu’min yang sejati itu berusaha untuk AKHIRAT saja. Jika dia menyentuh dunia dengan badannya dan bersemangat kepada dunia dengan hatinya, sesungguhnya tak lain tak bukan dia itu tidak menginginkan kecuali untuk bekal ke AKHIRAT sebagaimana firman Allah :

“Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan AKHIRAT dan berusaha kearah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mu’min, maka mereka adalah orang-orang yang usahanya di balasi dengan kebaikan”.
(Surah Al-Israa’ ayat 19).

Orang kafir yang "BAIK" itu berusaha untuk dunia saja, kerana dia tidak beriman kecuali kepada hal itu (DUNIA) saja, dan tidak cenderung kecuali hanya pada hal (DUNIA) tersebut .

Allah berfirman : “Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang (dunia
), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka jahannam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. “(Surah Al-Israa’ ayat 18).

Jadi jika seorang muslim yang berbuat maksiat, maka dia akan berada diantara keduanya.

Wallahu A’alamu bis shawab hanya ALLAH yang mengetahui Setiap KejadianNYA

NUKILAN HAZZENIAL FAHME DZULKIFLY
RUJUKAN TAFSIR ARRAHMAN ALQURAN NURKARIM
Tafsir As-Saadi

CopyrightJan2010HazzenialFahme

No comments:

Post a Comment